News and Activity

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
09/06/2016
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ

สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ได้จัดสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ
12/04/2016

สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ได้จัดสมาชิกเข้าเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำหรับการผลิตบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้ และเครื่องปรุงรสอาหารรสดี

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาสื่อและบุคคลากรทางด้านอุตสาหกรรม หัวข้อ DOUBLE SEAM ขั้นพื้นฐาน
25/08/2015

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาสื่อและบุคคลากรทางด้านอุตสาหกรรม หัวข้อ DOUBLE SEAM ขั้นพื้นฐาน วันที่อบรม 25 และ 26 สิงหาคม 2558 สถานที่อบรม ณ ห้องประชุม บริษัท วารินทร์ ฟู๊ด แมชชีนเนอรี่ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์"
21/09/2015
หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์"
วันที่อบรม 21-23 กันยายน 2558
สถานที่อบรม ณ บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด

© Copyright 2015 TMPA. All Right Reserved

Terms, conditions, features, availability, pricing, fees, service and support options subject to change without notice.